ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΝΑ

Μουσικές ακροάσεις σχετικές με τη μουσική των Κούρδων

α/α Τίτλος Διάρκεια
1. Ιμάμης λέει προσευχή στα Κουρδικά 1:40
2. Ρυθμική απαγγελία προσευχής από τον ιμάμη και τους πιστούς στα κουρδικά 1:10
3. Παιδί έντεκα ετών, ψέλνει απόσπασμα από το Κοράνι στα Αραβικά (γλώσσα του Κορανίου) 1:23
4. Θρησκευτικό τραγούδι στα κουρδικά, που συνοδεύεται από μεγάλα δερμάτινα κρουστά 2:00
5. Τραγούδι με γυναικεία φωνή (1) 5:20
6. Τραγούδι με γυναικεία φωνή (2) 2:15
7. Τραγούδι με αντρική φωνή (1) 4:38
8. Τραγούδι με αντρική φωνή (2) 2:53
9. Τραγούδι με αντρική φωνή (3) 4:40
10. Σόλο Σαζ 0:58
11. Ζουρνάς και Νταούλι 4:45
12. Σόλο Ντουντούκ 1:15
13. Σόλο Ταμπούρ 1:40
14. Σόλο Σαζ ΙΙ 0:35
15. Ζουρνάς και Νταούλι ΙΙ 1:20
16. Ντουντούκ και κρουστό 2:47
17. Σόλο Ταμπούρ ΙΙ 2:55

Μπορείτε να "κατεβάσετε" το ηχητικό υλικό (με δεξί κλικ) και να δημιουργήσετε εκπαιδευτικό CD.

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το συνοδευτικό κείμενο.

 

Μουσικές ακροάσεις σχετικές με τη μουσική των Τσιγγάνων

α/α Τίτλος Διάρκεια
1. Βορ. Βαλκάνια: Τσιγγάνικη ορχήστρα (1) 5.00
2. Βορ. Βαλκάνια: Τσιγγάνικη ορχήστρα (2) 2.02
3. Βορ. Βαλκάνια: Τσιγγάνικη ορχήστρα (3) 3.55
4. Ισπανία: Bulerias de la alameda 3.03
5. Ισπανία: Fiestas 2.50
6. Ισπανία: Alegrias 2.05
7. Ιταλία: Ussa cha 3.05
8. Θράκη: Ζεϊμπέκικος χορός 3.56
9. Μακεδονία: Σύρε – σύρε 1.25
10. Μακεδονία: Παϊντούσκα 2.10
11. Μακεδονία: Νιζάμικος 1.45
12. Μακεδονία: Κάτω στη Ρόιδο 1.54
13. Ήπειρος: Μέρκο μεργιολόγι 2.56
14. Ήπειρος: Δέλβινο 3.44
15. Ρούμελη: Παναγιούλα 2.50
16. Ρούμελη: Άρτα 3.15
17. Τραγούδι στη γλώσσα Ρομ: Jastar amenge dur 6.15
18. Τραγούδι στη γλώσσα Ρομ: Δυο – δυο 4.58
19. Σόλο Νταούλι 1.22
20. Σόλο Τουμπελέκι 3.40
21. Σόλο Ντέφι 1.20
22. Σόλο κλαρίνο 3.20

Μπορείτε να "κατεβάσετε" το ηχητικό υλικό (με δεξί κλικ) και να δημιουργήσετε εκπαιδευτικό CD.

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το συνοδευτικό κείμενο.

 

Το υλικό προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση και απαγορεύεται οποιδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλευσή του χωρίς την άδεια των δικαιούχων.