1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Μουσικής Έρευνας

Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Μιχάλης Τόμπλερ

 

Η μουσικοθεραπεία είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της μουσικής, που άπτεται της Ιατρικής, της Ψυχοακουστικής, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Παιδαγωγικής και των άλλων τεχνών (χορός, δράμα, λόγος).

Εφαρμογές της μουσικοθεραπείας έχουμε σε όλους τους τύπους της Ειδικής Αγωγής, στην Ψυχοθεραπεία, στην Ιατρική και Ψυχιατρική, σε κοινωνικά στρώματα και ομάδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σε όλους τους τύπους της αναπηρίας.  

Στην Ευρώπη και στην Αμερική αναπτύσσεται από το δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα και αυτή τη στιγμή είναι τόσο σε επίπεδο σπουδών (σε βαθμίδα master και PhD), όσο και σε ερευνητικό επίπεδο με πολύ γρήγορη εξέλιξη και σε επαγγελματικό επίπεδο αναγνωρισμένος κλάδος με σωματεία και ομοσπονδίες.

Στην Ελλάδα παρ’ όλο που οι ιδέες και οι βάσεις της Μουσικοθεραπείας βρίσκονται ήδη στους αρχαίους χρόνους σχεδόν τίποτα δεν είναι κατοχυρωμένο. Μετρημένοι στα δάχτυλα μουσικοθεραπευτές που εργάζονται ιδιωτικά (μόνοι τους ή σε ιδιωτικούς φορείς) και εμπειρικοί μουσικοπαιδαγωγοί ως επί το πλείστον, που ασχολούνται με το αντικείμενο, πολλές φορές και εθελοντικά.

Η Ελληνική βιβλιογραφία είναι ελάχιστη. Απαριθμώ 3 βιβλία Πολυχρονιάδου, Σακαλάκ, Τόμπλερ και 2 μεταφρασμένα (Ward, Tomatis).

Οι σπουδές περιορίζονται σε ιδιωτικά σεμινάρια και σε ιδιωτικά προγράμματα αμφιβόλου κύρους. Εν τούτοις κάποιοι σπουδαστές βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι έρευνα είναι σχεδόν ανύπαρκτη αν εξαιρέσει κανείς δύο τρεις προσπάθειες φοιτητών που σε πτυχιακές του εργασίες έχουν ασχοληθεί με την Μουσικοθεραπεία και μια προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα μουσικοθεραπείας της ΕΕΜΕ που η πρόοδο της είναι άγνωστη ακόμα.

Δεδομένου ότι

 

Ευελπιστώ ότι θα ξεκινήσει και μια συζήτηση και ένα ενδιαφέρον για την έρευνα και την ανάπτυξη αυτού του κλάδου, καθώς και θα μεγιστοποιηθούν οι προσπάθειες για εισαγωγή του κλάδου σε πανεπιστημιακό επίπεδο και επαγγελματική κατοχύρωση.

Κατεβάστε την ομιλία σε [pdf] format