ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΙΕΜΑ
ΙΕΜΑ LOGONS

LOGO GR LOGO EN

(right click for downlaod)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GREEK)

ΑΝΙΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (VECTOR GRAPHICS)
iema-logon-j.ai
iema-logon-j.eps
iema-logon-j.pdf

ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (LARGE SIZE)
iema-logon-j- RGB.jpg
iema-logon-j-CMYK.jpg
iema-logon-j.png

ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (SMALL SIZE)
iema-logon-j-screen.png
iema-logon-j-small.jpg

ΑΓΓΛΙΚΑ - ENGLISH

VECTOR GRAPHICS
iema-logon-g-en.pdf
iema-logon-g-en.ai

LARGE SIZE
iema-logon-g-en.jpg
iema-logon-g-en.png

SMALL SIZE
iema-logon-g-en-small.jpg
iema-logon-g-en-small.png