[ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ]

http://livepage.apple.com/

Οι δράσεις, είτε αποσκοπούν στην παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων που εξυπηρετούν
τους στόχους του προγράμματος, είτε αφορούν σε καινοτομικές διακρατικές δραστηριότητες
με στόχο τη δημιουργία συγκεκριμένων αναπτυξιακών μοντέλων που θα μπορούν
να εφαρμόζονται σε βάθος χρόνου.


Οι κοινές δράσεις διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:


α) Διακρατική κυκλοφορία μουσικών έργων


β) Διακρατικές δράσεις κινητικότητας μουσικών (καλλιτεχνών και επαγγελματιών)


γ) Διαπολιτισμικός Διάλογος: Δράσεις συνεργασίας και προβολής

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

© 2013 Minstrel project. All Rights Reservedhttp://www.iema.gr
gmic@iema.grmailto:gmic@iema.grmailto:gmic@iema.gr?subject=shapeimage_5_link_0

GR / EN