Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση ενός συνόλου ενεργειών με στόχο
την διακρατική προβολή και διακίνηση της Ευρωπαϊκής Μουσικής
και την υποστήριξη της κινητικότητας των Ευρωπαίων μουσικών
μέσω της συνεργασίας σημαντικών φορέων και οργανισμών
που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της μουσικής.


Γενικό στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της ευρωπαϊκής μουσικής
πολυμορφίας στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης της UNESCO.

MINSTREL PROJECT

[ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ]

http://livepage.apple.com/

MINSTREL PROJECT

© 2013 Minstrel project. All Rights Reservedhttp://www.iema.gr
gmic@iema.grmailto:gmic@iema.grmailto:gmic@iema.gr?subject=shapeimage_5_link_0

Minstrel= μουσικός του μεσαίωνα και της αναγέννησης

που περιδιάβαινε πόλεις και χώρες παίζοντας επικά

και ιστορικά τραγούδια»  

Διάρκεια προγράμματος: 3 χρόνια (Μάιος 2012 - Απρίλιος 2015)

GR / EN