[ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ]

http://livepage.apple.com/

Ο μουσικός πολιτισμός αποτελεί σημαντική παράμετρο της Ευρωπαϊκής ταυτότητας,
αλλά και οικονομίας.

Ο χώρος της μουσικής βιομηχανίας απασχολεί περισσότερους από 600.000 ευρωπαίους
πολίτες και αντιστοιχεί σε αγορά 40 δις ευρώ. Παράλληλα όμως υπάρχουν και πολλά προβλήματα που εμποδίζουν την αναπτυξιακή δυναμική του ιδιαίτερα στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης:


α) Αρκετό από το μουσικό υλικό, ενώ υπάρχει ήδη σε ψηφιακή μορφή, δεν είναι προσβάσιμο
από τους πολίτες, είτε επειδή δεν έχει ενταχθεί σε σχετικές κοινές πλατφόρμες, είτε επειδή υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.


β) Ο πλούσιος τοπικός μουσικός πολιτισμός και η μουσική ζωή των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών δεν είναι γνωστά σε άλλες χώρες και η διακρατική κυκλοφορία μουσικών έργων περιορίζεται κυρίως στην εμπορική μουσική.


γ) Παρ' όλο που η μουσική είναι μια διεθνής γλώσσα, οι μουσικοί δραστηριοποιούνται
κατά κανόνα μόνο στη χώρα τους και έχουν περιορισμένες δυνατότητες αναγνώρισης
ή παρουσίας σε άλλες χώρες.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα MINSTREL στοχεύει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες
για την επίλυση ή αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.


Για το σκοπό αυτό 12 έμπειροι μουσικοί οργανισμοί (οι περισσότεροι είναι
Κέντρα Μουσικής Πληροφόρησης)
δημιουργούν ένα παραγωγικό δίκτυο
συνεργασίας που θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει μια σειρά σχετικών δράσεων
και διοργανώσεων.

© 2013 Minstrel project. All Rights Reservedhttp://www.iema.gr
gmic@iema.grmailto:gmic@iema.grmailto:gmic@iema.gr?subject=shapeimage_5_link_0

GR / EN