Skip to main content.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ AΡΧΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας πολλοί φορείς (πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώσεις συνθετών, μουσεία κ.ά.) καθώς και ιδιώτες που κατέχουν σημαντικής αξίας μουσικές συλλογές και τεκμήρια. Το υλικό αυτό, που αποτελεί την Μουσική Κληρονομιά της χώρας μας, βρίσκεται διάσπαρτο και η πρόσβαση σ’ αυτό είναι εξαιρετικά δυσχερής ενώ κινδυνεύει να καταστραφεί αφού δεν έχει υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια καταγραφής και ψηφιοποίησής του.

Πρόγραμμα ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και προβολής του Ελληνικού Μουσικού Πολιτισμού

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ινστιτούτου Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής (ΙΕΜΑ) - Κέντρου Μουσικής Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης, είναι η διάσωση και προβολή της Ελληνικής Μουσικής. Για το σκοπό αυτό διοργάνωσε το Δεκέμβριο του 2001 στο ΥΠΠΟ, το «1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Μουσικής Έρευνας», με βάση τα πορίσματα του οποίου σχεδιάστηκε μια πρόταση ψηφιοποίησης, αξιοποίησης και ανάδειξης του Ελληνικού Μουσικού Πολιτισμού.

Η πρόταση υποβλήθηκε το 2003 στην Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο της πρόσκλησης 65 που αφορούσε «Ψηφιοποίηση και προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού» και ύστερα από αξιολόγηση εγκρίθηκε η χρηματοδότησή της και το 2005 ξεκίνησε το πρόγραμμα που διήρκεσε έως το 2008.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο διαρθρώθηκε στα παρακάτω υποπρογράμματα:

Οι εργασίες στα πλαίσια του υπο-προγράμματος ψηφιοποίησης περιλάμβαναν.

Η πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο μπορεί να γίνει από εδώ

 
ΠΡΟΒΟΛΗ
Δημιουργία θεματικού κόμβου αφιερωμένου στην προβολή της Ελληνικής Μουσικής
Σκοπός του έργου αυτού είναι η ανάδειξη σημαντικών πτυχών του Ελληνικού Μουσικού Πολιτισμού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο, με στόχο την προσέλκυση του εθνικού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος. (http://www.musicportal.gr).

Οι παραπάνω ενέργειες αποτέλεσαν την αφορμή για τη δημιουργία του Ψηφιακού Αρχείου Ελληνικής Μουσικής.
 
Στο αρχείο καταχωρούνται όλα τα τεκμήρια που έχουν ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος. Για λόγους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δεν είναι όλα τα ψηφιακά τεκμήρια διαθέσιμα στο ευρύ κοινό αλλά μπορούν να διατεθούν σε ερευνητές και εκπαιδευτικούς ύστερα από επικοινωνία
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΗΧΟΥ
Εκτός από το Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης, Τεκμηρίωσης και Προβολής του Ελληνικού Μουσικού Πολιτισμού, ανατέθηκε από το Ε.Μ.Π. σε ομάδα συνεργατών του ΙΕΜΑ να υλοποιήσει μελέτη προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών για την ψηφιοποίηση ήχου και μουσικής. Τα πορίσματα της μελέτης αυτής θα αποτελέσουν οδηγό δεοντολογίας για όλες τις ψηφιοποιήσεις ήχου και μουσικής που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Η μελέτη προδιαγραφών συντάχθηκε από τους Χρήστο Χατζηστάμου, Κώστα Μόσχο, Νίκο Διονυσόπουλο, Φωτεινή Αραβανή ενώ ως σύμβουλοι συνεργάστηκαν οι Γιάννης Μουρτζόπουλος και ο Νίκος Βαλκάνος.

Το σύνολο των υποπροτάσεων και δράσεων έχει σχεδιαστεί να αποτελεί αλληλένδετο σώμα με συνέργιες μεταξύ τους και διαμορφώνει μια συνολική πρόταση για ένα έργο που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία του Εθνικού Αρχείου Ελληνικής Μουσικής.
Η μελέτη περιλαμβάνει τρεις ενότητες:
  1. Προδιαγραφές και καλές πρακτικές ψηφιοποίησης ήχου
  2. Προδιαγραφές και καλές πρακτικές για την ψηφιοποίηση Μουσικής Σημειογραφίας
  3. Οδηγίες για το σχεδασμό βάσης δεδομένων μουσικών τεκμηρίων
Η μελέτη υπάρχει στο διαδίκτυο και ως web εφαρμογή εδώ.

Η ομάδα ευθύνης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του όλου προγράμματος απαρτιζόταν από τους: Νίκο Βαλκάνο (OM Center) και Νίκο Διονυσόπουλο και Ανάργυρο Δενιόζο και Κώστα Μόσχο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ’ ΚΠΣ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ 1.3 – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ